Tidligere børnehavestart

Det er fra 1. januar 2020 politisk besluttet at børn i Svendborg kommune kan starte i børnehave i den måned barnet bliver 2 år og elleve måneder mod nu den måned barnet bliver tre år. Og det vil være til børnehavetakst.

Hvis man ønsker at ens barn, der går i én af Ovinehøjs vuggestuer, skal starte tidligere end den måned barnet bliver 3 år, skal man senest 4 måneder før børnehavestart skriftligt udmelde barnet fra vuggestuepladsen til dagtilbudsleder Kirsten B Jensen, da vuggestuepladsen skal besættes af et andet barn.

 

Vær opmærksom på at det så også betyder, at der ikke er fortrydelsesret, hvis man alligevel ikke synes at ens barn er klar til at starte børnehave, når tiden kommer, da vuggestuepladsen nu er blevet besat med et andet barn.

Generelt anbefaler vi i Ovinehøj, at børnene venter med at starte til den måned, de bliver tre år, da de da vil være bedst rustede til at træde ind i den langt større verden, som børnehaven er. Flere børn og færre voksne til at hjælpe med det, man som barn endnu ikke helt kan endnu.

Udmeldelse af vuggestuepladsen skal ske til Kirsten på mail: