Enghavens Børnehave

Hvorfor skal du vælge Enghavens Børnehave?


Enghavens Børnehave er et sted med humor, aktivitet og livsglæde.

Vi er en personalegruppe, som synes det er vigtigt at vi godt kan lide vores arbejde. At der er en god stemning blandt os, og vi bruger gerne humoren i vores arbejde. Vi tror på at glade voksne smitter og giver glade børn.

 

Vi er gode til at se det enkelte barn, som det er, og at møde det på en anerkendende og inkluderende måde. Vi synes det er vigtigt at alle børn har venner i børnehaven og oplever sig som en del af det store fællesskab, som en børnehave er.

 

Vi arbejder for at gøre børnehaven til en levende børnehave med mange aktiviteter og tilbud. Vi har en dejlig legeplads, som vi bruger meget og en cykelbane, som vi næsten er på hver dag.

 

5 gange om året laver vi emneuger, hvor vi tager forskellige emner op. Dette kan være alt fra "eventyr" til "kend din by", her er det kun fantasien, der sætter grænser.

 

Enghaven ligger lige midt i byen, så der er gåafstand til mange oplevelsesmuligheder i lokalområdet. Bibliotek, strand, skov, havn, museer, forretninger.

 

Vi inddeler børnene i forskellige grupper for bedre at kunne tilbyde det enkelte barn aktiviteter, der er tilpasset dets udviklingstrin. Vi har en struktureret hverdag med faste rutiner, der er med til at give børnene god, tryg og overskuelig hverdag.

 

Vi arbejder målrettet på at de kommende skolebørn får udviklet de kompetencer, de skal bruge, inden de skal videre i skolen. Dette gør vi bl.a. ved at lave specielle aktiviteter med dem fra januar og til de starter i skole. I dette forberedende arbejde mødes vi også en gang om måneden med skolebørn fra de andre børnehaver i bymidten, således at børnene får lejlighed til at møde nogle af dem, de skal gå i samme skole med.

 

Vi er en børnehave med traditioner, som vi værner om. Nogle traditioner har vi sammen med vuggestuen, og andre holder vi kun i børnehaven. Vi har sommerfest, fastelavn,blomster dag, bedsteforældredag, lucia, sangensdag, går i kirke inden jul.

 

Vi vægter et godt og positivt forældresamarbejde højt, fordi et godt forældresamarbejde giver trygge og glade børn.

 

Vi informerer dig fx om vores daglige arbejde i månedsbreve på Ovinehøjs intranet samt i vores dagbog på stuen og på forældremøder.

 

Hilsen

Personalet i Børnehaven