Forældreråd

PlanteOvinehøj har i øjeblikket ikke noget forældreråd.

 

Ovinehøj har før haft et forældreråd med nedenstående formål.

Hvis nogen har lyst til at arbejde til gavn for Ovinehøjs børn og forældre, er man velkommen til at tage kontakt til bestyrelsen med henblik på at etablere et forældreråd. Det kan også være med et andre formål end det tidligere forældreråds.


Forældrerådets formål var:
Dels at skabe nogle sociale arrangementer for Ovinehøjs forældre og børn, hvor der er mulighed for at mødes og lære hinanden bedre at kende, dels at samle penge ind, som kan gøre hverdagen sjovere el. lettere for børn og personale.

Forældrerådet vil gerne arbejde for en velfungerende forældregruppe i Ovinehøj, fordi vi ved, at det medvirker til bedre trivsel for børn og personale i hverdagen.


bålAktiviteter som forældrerådet tidligere stod for:

Hvert år holdtes en lysfest i november, hvor der blev skåret græskarhoveder og hygget omkring bål.

Åbent hus for at invitere potientielle nye børn og forældre ind til en rundvisning og en snak, og i det hele taget gøre opmærksom på at Ovinehøj har et godt tilbud til børnefamilier.

Alle arrangementer var med børn.

 

Derudover samlede forældrerådet batterier ind og forsøgte at sætte andre aktiviteter i gang, som kunne give indtægter til børnenes dagligdag.