Deltidsplads

Retningslinjer for anvendelse af deltidsplads 30 timer/uge i Ovinehøj

 

Deltidspladsen tilbydes alle børn.

 

Hvis I ønsker en deltidsplads til jeres barn, skal I henvende jer til dagtilbudslederen for Ovinehøj for at få det registreret. Det skal gøres med en måneds varsel til d. 1. eller d. 16. i måneden, inden det skal træde i kraft.

 

I bestemmer selv, hvordan de 30 timer fordeles på ugen. I skal aflevere jeres barns mødeplan til dagtilbudslederen eller den pædagogiske teamleder i afdelingen med mindst én måneds varsel og for minimum to uger.

 

Der kan ikke spares timer op, hvis I ikke anvender alle 30 timer pr. uge.