Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med én måneds varsel til d. 1. el. d. 15. i en måned til dagtilbudsleder Kirsten Bonde Jensen, enten på mail  el. pr. brev til Belvedere 60, 5700 Svendborg.

 

Dog med 4 måneders varsel, hvis man ønsker at barnet skal starte én måned tidligere fra Ovinehøjs vuggestuer til børnehave. (læs mere om denne mulighed under fanen politikker).

 

Hent udmeldelses-blanket (pdf - 175 kb)

 

Udmeldelse fra vuggestue sker automatisk fra den måned barnet fylder 3 år.

Udmeldelse fra børnehave sker automatisk, når barnet starter i Før-SFO eller skole.