Læreplan 0-2 år

Dagtilbudslov

Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene.

Det er i de følgende beskrivelser forsøgt at fokusere på hvert tema for sig, der er dog overlappende grænseflader og derfor gentagelser temaerne imellem. Dvs. at udover det beskrevne for hvert tema, bidrager de øvrige temaers pædagogiske aktiviteter også mere el. mindre til de andre temaer.  Pædagogik er ikke sådan lige til at skille ad i fragmenter. Pædagogiske aktiviteter indeholder altid mange udviklings potentialer, og dybest set ved man ikke, hvad det enkelte barn præcist profiterer af ved en given aktivitet, selvom vi prøver at give den et bestemt indhold!

Alle nævnte navne i forbindelse med eksemplerne er opdigtede.

De voksenigangsatte- og styrede aktiviteter har vi generelt og gældende for alle temaerne for at:

Børnene præsenteres for nye ideer, perspektiver, viden, som de efterfølgende kan tage med i deres egne lege.

Indøve personlige og sociale kompetencer ved at skulle lære at indordne sig under fælles rammer og regler for en aktivitet og opleve glæden ved at ved at deltage i fællesskabsaktiviteter og samarbejde om en opgave. Herunder lærer børnene at vente på at det bliver deres tur, og at acceptere at man ikke altid kan komme til det, man gerne vil her og nu, men at det kan være nødvendigt at lade andre komme til før én selv.

Give børnene muligheder for at opdage andre børn end dem, de normalt vil vælge at lege med ved at pædagogerne danner grupper, hvor de har valgt, hvem der skal lave noget sammen.

Udfordre de forskellige sanser, så de udvikles og bliver en integreret del af barnets kompetencer til at kunne orientere sig og opleve verden på.

Opøve koncentrationsevne og skabe fællesskaber omkring fælles aktiviteter.

 

Sidst opdateret 17. august 2012
Belvedere 60, 5700 Svendborg, Tlf.: 60 25 09 00