Praktisk information
Velkommen i Ovinehøj Daginstitution

Under dette punkt finder I nogle praktiske informationer generelt for Ovinehøj. Dette punkt er godt at læse inden jeres barn starter i Ovinehøj. Husk også at læse de enkelte punkter, der vedrører det hus/stue jeres barn skal starte på.

Det er en god ide, at I besøger os med barnet inden barnet starter. Ring til huset/stuen og aftal en tid for besøg. I har sammen med jeres loginkode til forældreintra fået oplyst, hvilken stue barnet skal gå på, og hvem der vil tage imod jer den første dag.

Vi lægger vægt på, både i starten og i det daglige, at få snakket om de ting, der har betydning for at jeres barn vil opnå den bedste trivsel og udvikling i Ovinehøj.

I får tildelt en primærpædagog. Det er den pædagog, der vil sørge for overblikket over barnets udvikling og trivsel, mens det er i Ovinehøj, Hun vil være den, der tager kontakt til jer, hvis vi har behov for at drøfte noget vedr. barnet med jer, og ligeledes kan I henvende jer til hende, hvis I har behov for at drøfte noget med os. Det kan være vedrørende barnet eller det kan være noget I undrer jer over med hensyn til det pædagogiske arbejde.

Vi arbejder som team på stuerne/husene. Det vil sige at alle voksne er sammen med/om børnene. Vi gør alt, hvad vi kan for, at I og jeres barn falder godt til og trives her i Ovinehøj.

 

 

 

 

Sidst opdateret 8. maj 2014
Belvedere 60, 5700 Svendborg, Tlf.: 60 25 09 00